Ängaskogs Diva

Ängaskogs Diva

Diva som 3-åring

Sto född 2006, e Gunne Anton, u Brolötens Sheba, ue Finney Master.


Go och trevlig tjej